Добриво Нітроамофоска-M

Добриво Нітроамофоска-M

Нітроамофоска-М ТУ У 24.1.33775353-001-2009 N9%, P18%, K22%, Ca20%, Mg0,5%, S1,2%, Na0,5%, Fe0,1%, Mn0,04%, Zn0,01%, +CuCoNiMoB.

Властивості та опис добрива Нітроамофоска-M

Мінеральні добрива, які насичені не лише NPK, а й мікроелементами можна використовувати як в період підживлення, так і під час передпосівного обробітку землі.

Оптимальний набір мікро- та макроелементів (Mg, S, Mn, Cu, Ni, Mo, Co, B та інші) у мінеральному добриві Нітроамфосца та інших забезпечують найбільш широкий спектр їх застосування та потребу рослин на весь вегетаційний період.

Мінеральні добрива Нітроамофоска-М фірми «Тетра-Агро» відповідають вимогам державних стандартів. Саме тому погоджено конкретні види сировини для їх виготовлення, проведено спеціальні дослідження, на основі яких встановлено склад продукції та її рівень якості.

Технічний контроль якості забезпечується фізико-хімічними методиками аналізу на відповідність сертифікату. Сумарний вміст основних елементів NPK дорівнює 0-30:0-20:0-40. При конкретному рівні вмісту макро та мікроелементів мінеральне добриво високофективно впливає на ріст і розвиток рослини, тим самим забезпечуючи хороший врожай і повну окупність ціни Нітроамфоски та інших мінеральних добрив.

Довготривалі випробування, заключення спеціалізованих організацій та відгуки споживачів у даній сфері вказують на високу якість, ефективність та екологічність наших мінеральних добрив Нітроамофоска-М.

Підвищення врожайності зернових, коренеплодів та зеленої маси кормових культур значно переважає ефективність застосування амонізованого суперфосфату. Завдяки використанню наших мінеральних добрив, в грунті накопичуються рухомі форми фосфору та обмінного калію, зменшується кислотність, які загалом забезпечують сприятливу післядію на велику кількість культур рослини.

Переваги:

  • Однаковий вміст основних, мікро- та макроелементів у кожній гранулі.
  • Швидка та збалансована дія усіх складників.
  • Відсутність сегрегації при зберіганні і розсипчастість при внесенні.

Агрохімічні властивості добрива Нітроамофоска-М

Комплексне забезпечення рослин мікро- і макроелементами впродовж усього періоду вегетації, підвищує ефективність використання техніки завдяки зменшенню кількості її проходів.

Ефективність Нітроамфоски та інших добрив повністю відбиває їх ціну.

Засвоювання Нітроамофоски та вміст основних компонентів

Азот: В амонійній формі разом з іонами лужних і лужноземельних елементів калійної і кальцієвої складової запобігають окисленню грунту. Легкорозчинність забезпечує швидку дію і доступність для засвоєння рослинами навіть при недостачі вологи та тепла. Амонійна форма азоту, завдяки біохімічним перетворенням затримує вимивання схильних до цього нітратних форм.

Фосфор: У вигляді природних сполук, без додаткових хімічних перетворень, придатний для засвоєння рослинами. Його засвоюваність досягає 90%. Відсутність кислої форми, характерної для хімічних фосфатів, не дає окислюючого для грунту ефекту.

Калій: В прийнятій для калійних добрив формі дає можливість широкого застосування під усі культури.

Сірка та Магній: Елементи, які не є дефіцитними, проте на рівні основних компонентів добрива — необхідні для отримання високоякісного врожаю.

Наявність в складі добрива широкого спектру мікроелементів (Mn, Cu, Zn, Fe, Co, та інших) забезпечує високий коефіцієнт використання корисних компонентів та виключає необхідність їх додаткового внесення навіть для рослин з підвищеними вимогами до них.
Застосування добрива для основного внесення не виключає можливості його використання при підживленні в критичні періоди розвитку рослин.

Добриво має заданий вміст корисних компонентів, який може бути змінений в межах ТУ У 24.1.33775353-001-2009 за необхідністю на вимогу замовника.

Добриво ефективне при використанні для корегування живлення. Наявність в складі карбаміду (сечовини) допомагає проникненню водорозчинних компонентів добрива, в тому числі мікроелементів.

Норми внесення Нітроамфоски-М визначаються складом композиції, що використовується, та грунту. Вони можуть коливатися в межах 100-400кг/га.

Від початку вегетації, при найвищій потребі у засвоюваному фосфорі через підвищену концентрацію азоту та калію, для посиленого росту до щедрого та якісного врожаю, гарантуються обгрунтовано підібраним складом добрива та широкими можливостями його зміни на підставі діючого стандарту.

Паспорт якості № 15/04-19 від 15 квітня 2019 року

Показники та одиниці вимірювання Фактичний вміст Метод випробувань
1 Масова частка вологи, % 2,0 ГОСТ 20851.4-75
2 pH 1% водного розчину, од. pH 8,8 pH 1% водного розчину
3 Масова частка азоту загального (N), % 9 ГОСТ 20851.1-75
4 Масова частка фосфору загального (P2O5), % 18,0 ГОСТ 20851.2-75
5 Масова частка калію загального (K2O), % 22,0 ГОСТ 20851.3-75
6 Масова частка сірки (S), % 1,2 ДСТУ 3528-97
7 Масова частка кальцію (CaO), % 20,0 ГОСТ 14050-93
8 Масова частка магнію (MgO), % 0,5 ГОСТ 10398-76
9 Масова частка натрію (Na2O), % 0,5 РМ.ВХСА.5.4-07
10 Масова частка заліза (Fe), % 0,1 РМ.ВХСА.5.4-07
Вміст мікроелементів, мг/кг
11 Мідь (Cu) 6,5 ДСТУ 4770.6:2007
12 Цинк (Zn) 97,8 ДСТУ 4770.2:2007
13 Марганець (Mn) 310,0 ДСТУ 4770.1:2007
13 Бор (B) 370,0 PM.BXCA.5.4-100
Гранулометричний склад, %
14 Більше 6 мм 0 ГОСТ 10691-84
15 Від 4 до 6 мм 20,1 ГОСТ 10691-84
16 Від 1 до 4 мм 79,3 ГОСТ 10691-84
17 Менше 1 мм 0,6 ГОСТ 10691-84

Внесено в державний реєстр пестицидів та агрохімікатів 23.10.2018 року, реєстр № 11594.

Термін агрохімічної придатності — необмежений.

Добрива зберігаються в критих складських приміщеннях, захищених від потрапляння атмосферних опадів (дощ, сніг) і грунтових вод при температурі від 5°C до 20°C.

Гарантійний термін зберігання добрив — 3 роки з дня виготовлення.

Виробник гарантує відповідність добрив вимогам технічних умов при дотримані споживачем умов транспортування та зберігання.

Якісні показники на підставі протоколу випробувань № 158-16/03/108 від 06.02.2019 року, виданого Рівненською філією ДУ «Держгрунтохорона», ДУ «Інститут охорони грунтів України» та Протоколу випробувань № 0220-Р від 15.04.2019 року, виданого Українською лабораторією якості і безпеки продукції АПК НУ Біоресурсів і природокористування України. Аналізи виконані по пред’явленому зразку. За відбір зразків відповідальність несе виробник.

Ціна біг-бег 1000 кг 13500 грн., мішок 25 кг 14500 грн. Продаж від 20 тонн.